Neuromusculair Therapeut Doede van der Bij

Therapeutische massage

Onderhoud is belangrijk. Dat geldt niet alleen voor uw auto, huis of tuin,
maar ook voor uw lichaam. Met massage kunt u uw lichaam in goede conditie
brengen en houden. Massage is daarom geen overbodige luxe.

Shiatsu en Triggerpointtherapie op therapeutische basis komen in aanmerking
voor vergoeding in het aanvullende pakket onder alternatieve geneeswijzen.

U kunt voor meerdere vormen van massage bij mij terecht:

  • Shiatsu, Dorn-methode, Kinesiologie T.F.H.
  • Triggerpoint
  • Dry Needling

Heeft u klachten dan wordt bij de eerste behandeling een zogenoemd intake-gesprek gehouden. Wij bespreken dan hoe we uw klacht(en) gaan behandelen.

Beroepsgroepen

Aangesloten bij 3 beroepsgroepen:

Neuro Musculaire Therapeuten Nederland (NMTN)

Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)

Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

De praktijkgegevens zijn opgenomen bij het landelijk informatiecentrum van de Zorgverzekeraars, Vektis BV te Zeist (zorgverlenersnummer 90033829).

Door middel van deze landelijke registratie in het AGBZ-bestand zijn alle zorgverzekeraars in Nederland geïnformeerd over de praktijkvoering. Zij vergoeden de behandeling geheel of gedeeltelijk (afhankelijk hoe u bent verzekerd).

Ik ben aangesloten bij de NIBIG (Lidnummer 122848) als Registertherapeut aanvullende gezondheidszorg.

Ik ben aangesloten bij de RBCZ (Lidnummer 107611R) register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Opleidingen die geaccrediteerd zijn door de verschillende beroepsverenigingen 

Diploma Sportmassage NGS 2003/2004

Diploma Manueel Praktizijn DBA Leeuwarden 2003 tm 2006 (Shiatsu,Voetreflex, Klassieke massage en Segmentaal therapie

Diploma Medisch Shiatsu Therapeut European Shiatsu Acedemy 2012

Diploma Triggerpoint therapie 2014 Prevenzis Ommen

Diploma MKB Medische Basiskennis HBO-conform geaccrediteerd Prevenzis Ommen 2015

 

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook
mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden
zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij
bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik
u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van
verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met
ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de
bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te
wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de
zorgaanbieder. Met ingang van 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om
bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de
website van Zorggeschil.

Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn
praktijk zal gelden vindt u op https://www.quasir.nl/zorggeschillen/
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de
onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

Neuromusculair Therapeut
Doede van der Bij

Contact

Massagetherapie
Doede van der Bij
Koemaad 2
8431TM Oosterwolde

06-29269533
info@doedevanderbij.nl

Intakeformulier Praktijk

Indien mogelijk graag de behandelovereenkomst lezen en invullen en meenemen naar uw eerste afspraak. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

Tarieven

Ga naar de tarieven voor het meest recente prijsoverzicht.

Bedrijfsmassage

Voor meer informatie over
bedrijfsmassage zie
www.bedrijfsmasseur.nl!

Deze website geeft u meer
informatie over stoelmassage
op locatie, beurzen en
evenementen.

Openingstijden

Maandag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Dinsdag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Woensdag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Donderdag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Vrijdag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Zaterdag/Zondag
Praktijk gesloten

Behandeling avonduren
mogelijk in overleg:

19:00 uur t/m 21:45 uur