Neuromusculair Therapeut Doede van der Bij

Tarieven

Per 01-01-2015 zijn de volgende tarieven van toepassing in de praktijk:

  • 30,00 euro voor een behandeling van +/- 25 minuten. Effectief 20 minuten.
  • 45,00 euro voor een behandeling van +/- 40 minuten. Effectief 35 minuten.
  • 55,00 euro voor een behandeling van +/- 55 minuten. Effectief 50 minuten.

 

 

Niet nagekomen afspraak:

Mocht het voorkomen dat u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoeken wij u vriendelijk dit tenminste 24 uur van te voren door te geven.
Indien het niet lukt binnen de genoemde termijn af te bellen, zijn wij helaas genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.

Hieronder een link naar de site van de beroepsvereniging N.V.S.T. met een lijst van zorgverzekeraars die bereid zijn een aantal behandelingen waaronder Shiatsu te vergoeden: Lijst van Zorgverzekeraars.

 

Massagepraktijk Doede van der Bij
Koemaad 2
8431 TM Oosterwolde

Telefoon: 06-29269533

Rabobank  NL25Rabo0141855509
BTW-nr: 107060255B01
KvK: 01118860

AGB-code praktijk: 90012820
AGB-code zorgverlener: 90033829
NVST Lidnummer: L 1792
SRBAG Lidnummer: L 122848
NMTN Lidnummer: T 14088
RBCZ Licentienummer 107611R

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. Klachtenfunctionaris Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg.

Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Geschilleninstantie Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 01-01-2017 is mijn praktijk bij KlachtenPortaal Zorg aangesloten. De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

 

 

Contact

Massagetherapie
Doede van der Bij
Koemaad 2
8431TM Oosterwolde

06-29269533
info@doedevanderbij.nl

Bedrijfsfolder

Bekijk het volledige aanbod in de vernieuwde bedrijfsfolder.

Tarieven

Ga naar de tarieven voor het meest recente prijsoverzicht.

Bedrijfsmassage

Voor meer informatie over
bedrijfsmassage zie
www.bedrijfsmasseur.nl!

Deze website geeft u meer
informatie over stoelmassage
op locatie, beurzen en
evenementen.

Openingstijden

Maandag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Dinsdag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Woensdag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Donderdag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Vrijdag
08:00 uur t/m 18:00 uur
Zaterdag/Zondag
Praktijk gesloten

Behandeling avonduren
mogelijk in overleg:

19:00 uur t/m 21:45 uur